• Pouze online

Jim Humble: MMS/CDS Jednoduchá a účinná léčba nemocí

200,00 Kč

Autor: Jim Humble, Leo Koehof a kol.

Kniha z roku 2012 o postupujícím fenoménu kterým je oxid chloričitý. Bohatá obrazová příloha z návštěvy Jima Humbla a Marka Grenona v Praze.

Počet

Vzhledem ke své činnosti jako autor a vydavatel knih o MMS jsem denně kontaktován mnoha lidmi, kteří mi chtějí povědět o svých úspěších nebo mají nějaké otázky k MMS. Často si proto myslím, že je škoda, aby tyto dobré novinky zůstávaly jen na monitoru počítače, a že se o ně nemohu podělit s ostatními zájemci. Roku 2010 proběhlo proti MMS několik koordinovaných celosvětových kampaní, šířících zvěsti o nebezpečnosti jeho užívání. Tyto útoky opět poukázaly na to, jak se úřady v rámci boje proti užívání MMS zoufale snaží šířit strach a pochybnosti a znejistit lidi poplašnými zprávami, které ovšem nejsou schopny jakkoliv podložit. Údajné důvody, proč by MMS měl být nebezpečný, jsou ovšem chabé a průhledné a lze je snadno vyvrátit a to i bez většího úsilí. Škoda jen, že stejné instituce nesměřují své úsilí pozitivnějším a produktivnějším směrem.