Informace uvedené v knihách nejsou náhradou lékařských ošetření či terapie a ani nejsou návodem pro jakékoliv ošetřování či léčení nemocí.

Autoři ani nakladatelství nenesou odpovědnost za možné následky vzniklé případným napodobením, nebo užitím uvedených metod či přípravků.

Z právních důvodů doporučujeme čtenáři, a apelujeme na zdravý lidský rozum, aby se při zdravotních potížích obrátil na lékaře a uposlechl jeho pokynů.